BESTILLINGSVILKÅR

Forutsetningen for at bestillingen blir registrert, er at skisse eller tegning lages og at navn og fakturaadresse blir korrekt utfylt.

UFULLSTENDIGE ELLER FEIL OPPLYSNINGER OM FAKTURAADRESSE, BLIR BELASTET MED KR. 500,00 FOR EKSTRAARBEID.

For å unngå ekstra omkostninger i forbindelse med forandringsarbeider, må plassering og høyde over gulv oppgis på garderobestativer, hyller osv. Ufullstendige bestillinger vil bli utført etter skjønn.

Bestillinger som kommer inn etter bestillingsfristen, kan bli belastet med 25% påslag på gjeldende priser og leveres i den rekkefølgen det blir bestilt.
Kun skriftlige bestillinger vil bli levert.

Hastebestillinger som medfører ekstratransport vil bli belastet for dette.

Skader eller merker forårsaket av utstiller på plater og aluminium pga. taping, stifting o.l. Blir belastet utstiller etter gjeldende priser. Vennligst fjern tape før utflytting fra standen. Messekompaniet vil selge godkjent tape og festemateriell.

Utstyr som er bestilt, bekreftet og levert, vil bli fakturert den som bestiller, selv om varene avbestilles etter innflytting, eller under den aktuelle utstilling.

Skal bestilte varer betales fra utlandet vil dette bli forhåndsfakturert. Faktura som sendes til utlandet må faktureres med norsk MVA dette ifølge norske
myndigheters MVA bestemmelser..