MVA INFORMASJON

Vedrørende merverdiavgift på standutleie med tilhørende tjenester til utenlandske kunder.
1.1.2010 trådte den nye merverdiavgiftsloven i kraft i Norge. Frem til dette tidspunktet var det i en egen forskrift hjemlet et særskilt avgiftsfritak for standutleie med tilhørende tjenester til utenlandske næringsdrivende. Denne forskriften ble ikke videreført ved ny merverdiavgiftslov, og standutleie med tilhørende tjenester til utenlandske næringsdrivende er etter dette å regne som ordinær avgiftspliktig omsetning. Utenlandske næringsdrivende som benytter seg av denne tjenesten vil følgelig være avhengig av refusjonsordningen for utenlandske næringsdrivende for å få tilbake ilagt norsk merverdiavgift på.

Årsaken til dette er blant annet at standleie med tilhørende tjenester er en tjeneste som leveres i Norge, og den omfattes heller ikke av de særskilte fritakene for tjenester som kan fjernleveres da en stand fysisk befinner seg i Norge.
Vedlagt følger skjema som kan anvendes for å søke om refusjon av den ilagte merverdiavgiften. Som tidligere vil refusjonsordningen kun gjelde for næringsdrivende som driver en virksomhet som ville vært avgiftspliktig i Norge.

» Klikk her for å laste ned refusjonsskjema